Bij acro wisselen de gymnasten indrukwekkende balans- en tempodelen af met dans en grondoefeningen.

Ze doen dat in duo of trio. Vertrouwen en een goede samenwerking zijn hierbij heel belangrijk. Gym Mol heeft voor acro een wedstrijdgroep op recrea niveau. Gymnasten moeten hiervoor geselecteerd worden.

De selectie gebeurt volgens criteria die door de leiding en Gymfed bepaald zijn.

We werken een volledig seizoen met dezelfde formaties (duo's en trio's).

Naast de wedstrijdgroep heeft Gym Mol ook een acro massagroep.

Om formaties te kunnen maken die van grootte en leeftijd op elkaar afgestemd zijn, gebeuren ook hiervoor selecties.

VZW gegevens

Gym Mol vzw
St. Antoniusstraat 9/001

Contacteer ons

Het bestuur : voorzitter@gym-mol.be

Vertrouwenspersoon : vertrouwenspersoon@gym-mol.be