Kwaliteit en professionalisering zowel op gebied van de lessen als qua administratie en in het clubbeleid. Dit willen wij realiseren door onder meer:

Kwaliteit van de lessen

 • Streefdoel is dat al de lessen verzorgd worden door vakbekwame trainers.
 • Aanbod uitbreiden en G-werking stimuleren
 • Bovenstaande impliceert een permanente vorming van de lesgevers: bijscholingen, kaderweekend federatie, initiatorcursussen, juryopleidingen enz..

Kwaliteit van de administratie en financieel beleid

 • Informatie en communicatie (via verschillende kanalen)
 • Opstellen jaarplan en werkingsverslag
 • Uitbreiding bestuur en vrijwilligerskorps
 • Voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen zoals volgens de VZW-wetgeving voorgeschreven is
 • Gezond financieel beleid voeren door middel van verantwoorde beleidsvoering
 • Democratische contributie behouden zodat Gym Mol openstaat voor alle lagen van de bevolking

Kwaliteit van het clubbeleid

 • Voldoen aan het kwaliteitsinstrument van Q4Gym

Kwaliteit van de accommodatie

 • Verbeteren van de accommodatie in samenwerking met de gemeente en de Rozenberg sportschool

Kortom:

Wij willen zoveel mogelijk mensen laten sporten in aangename, vriendschappelijke en kwaliteitsvolle omstandigheden en bijzonder getalenteerde sporters optimale ontplooiingsmogelijkheden bieden.