Bij RG voeren de gymnasten oefeningen uit op muziek met één van volgende vijf tuigen: bal, touw, hoepel, lint, knotsen of ze doen een oefening zonder tuig.

Het is belangrijk dat de meisjes lenig zijn en een leuke uitstraling hebben.

Gym Mol heeft voor RG wedstrijdgroepen op A, B en C niveau.

Gymnasten moeten hiervoor geselecteerd worden.

De selectie tot wedstrijdgroepen gebeurt volgens door de leiding en gymfederatie bepaalde criteria en is onbetwistbaar voor het ganse seizoen.
Inschrijven na selectie impliceert:

  • Verplichte deelname aan wedstrijden.
  • Verplichte uniforme kleding. (jogging,T-shirt,short, maillot)
    Gemaakte kosten hiervoor zijn steeds voor eigen rekening.
    Gym Mol doet haar uiterste best om kosten zo democratisch mogelijk te houden.

Niet geselecteerde kinderen kunnen op recrea niveau bij de ritmiekjes mee turnen.

VZW gegevens

Gym Mol vzw
St. Antoniusstraat 9/001

Contacteer ons

Het bestuur : voorzitter@gym-mol.be

Vertrouwenspersoon : vertrouwenspersoon@gym-mol.be