” Mens sane in corpore sano ” de Romeinen wisten het reeds en deze uitspraak is vandaag nog altijd van toepassing!

Sport en lichaamsbeweging behoren meer dan ooit, tot het geheel van de opvoeding.

  • Sport en lichaamsbeweging is een positief element in de vorming van de persoonlijkheid. Om zijn sportieve niveau te kunnen verhogen, heeft de gymnast doorzettingsvermogen nodig. Onze wedstrijdgymnasten leren omgaan met zaken als winst, verlies en competitie en dit alles heeft een positief effect op hun karaktervorming en onderlinge verbondenheid.
  • Bovendien is het, samen met anderen bewegen in de gymzaal, leuk en leerzaam wat de onderlinge samenhorigheid tussen de leden verhoogd, en de sociale ontwikkeling ten goede komt.

Daarom wil Gym Mol

  1. Gymlessen aanbieden, zowel in recreatief als in competitief verband waarbij plezierbeleving centraal staat.
  2. De vrijetijdsbesteding in de gemeente Mol bevorderen door het inrichten van sportieve manifestaties.

Onze club wil aan alle kleuters, meisjes, jongens, tieners en volwassenen, ongeacht nationaliteit of woonplaats, de mogelijkheid bieden om de gymnastiek in al zijn facetten te leren kennen. De programma’s worden speciaal aangepast aan de leeftijdscategorie.
Talenten worden getest zodat zij na een positieve evaluatie kunnen doorstromen naar de keurgroepen Artistieke Gymnastiek Dames, Tumbling, Ritmische Gymnastiek en weldra ook terug Acro.